Mēs izmantojam sīkfailus (cookies), lai Jūs varētu lietot mājaslapu pēc iespējas daudzveidīgāk
Es piekrītu

Viss par sašķidrināto gāzi: salīdzinājums un priekšrocības

Aizvien vairāk privātmāju īpašnieku, kuriem nav piekļuves centrālai dabasgāzes maģistrālei, izvēlas cietajam kurināmajam alternatīvus apkures veidus. Viens no mūsdienās populārākajiem un ērtākajiem alteranatīvajiem apkures veidiem ir sašķidrinātās gāzes apkure, kuru savam mājoklim var izvēlēties ikviens privātmājas īpašnieks, neatkarīgi no atrašanās vietas Latvijā.

Šajā visaptverošajā materiālā vēlamies Jūs iepazīstināt ar sašķidrinātās gāzes apkures sistēmu: tās priekšrocībām, salīdzinot ar citiem privātmāju apkures veidiem, kā arī šīs sistēmas ierīkošanu un izmaksām. Apkures sistēmas izmaksas sastāda vairāki būtiski faktori, taču tikpat būtisks ir arī sistēmas uzturēšanā patērētais laiks.

Tas īpaši attiecas uz cietā kurināmā apkures sistēmas uzturēšanu, un par to vairāk varat uzzināt mūsu sagatavotajā rakstā “Granulu apkures patiesā cena – kas jāzina, izvēloties apkures sistēmu?”.

Bet tagad – plašāk par sašķidrinātās gāzes apkuri!

Sašķidrinātā gāze un dabasgāze: kas nosaka atšķirību?

Nereti cilvēki, kuriem nav bijusi tieša saskare ar šo sfēru, mēdz sajaukt sašķidrināto gāzi ar dabasgāzi.

Primāri abas gāzes atšķiras pēc ķīmiskā sastāva: sašķidrinātā gāze ir propāna un butāna maisījums, kas ir naftas pārstrādes blakusprodukts. Savukart, dabasgāze ir metāns – dabas resurss, kuru iegūst pazemes atradnēs. Abus gāzu veidus iespējams izmantot privātmāju apkurei, taču starp tām ir vairākas atšķirības, no kurām būtiskākā ir gāzu transportēšanas veids.

Dabasgāzi gāzveida stāvoklī patērētājam iespējams piegādāt tikai ar centrālās dabasgāzes maģistrāles starpniecību. Tas dabasgāzi padara mazāk pieejamu privātmāju īpašniekiem mazapdzīvotās vietās. Centrālās maģistrāles izbūvēšana prasa milzīgus finanšu un laika resursus, tādējādi to izdevīgi ir izbūvēt tikai blīvi apdzīvotās teritorijās vai vietās ar augstu gāzes patēriņu (piemēram, pie lielām ražotnēm).

Tādējādi, tiem privātmāju iedzīvotājiem, kuru mājokļi atrodas mazāk apdzīvotās vietās, visdrīzāk dabasgāze nebūs pieejama. Savukārt, sašķidrinātās gāzes sistēmu priekšrocība ir tieši to ērtā pieejamība – to galapatērētājam piegādā ar specializētu autotransportu, kurš apgādāts ar gāzes tvertni jeb gāzvedēju. Tas nozīmē, ka sašķidrinātā gāzes apkure ir uzstādāma praktiski jebkurā – pat visgrūtāk saniedzamajā Latvijas vietā.
Sašķidrinātā naftas gāze (propāns, propāns-butāns) tiek piegādāta ar speciāliem transportlīdzekļiem
Sašķidrinātā naftas gāze (propāns, propāns-butāns) tiek piegādāta ar speciāliem transportlīdzekļiem

Sašķidrinātās gāzes apkures sistēma: uzstādīšana

Pēc tam, kad izdarīta izvēle par labu sašķidrinātās gāzes apkures sistēmai, mājokļa zemesgabala teritorijā tiek uzstādīta vai nu virszemes vai pazemes gāzes tvertne, kurā tiks uzglabāta sašķidrinātā gāze.

Sašķidrinātā gāze no tvertnes pa gāzes vadu nonāks gāzes katlā, kurš uzstādīts mājas iekšpusē. Gāzes katls, savukārt, gāzi no tvertnes izmanto ēkas apkurināšanai, ūdens uzsildīšanai un gāzes plīts lietošanai.

Intergaz nodrošina ne tikai sašķidrinātās gāzes sistēmas uzstādīšanu, bet arī turpmāko apkalpošanu – gāzes tvertnes regulāru uzpildi. Turklāt, tas tiek paveikts klientam visērtākajā veidā: gāzes tvertne ir aprīkota ar īpašu sensoru, kas reaģē uz gāzes līmeņa samazināšanos.

Kad gāzes līmenis tvertnē ir zemāks par 30%, sensors automātiski nosūta signālu Intergaz centrālajam birojam. Uzņēmuma operators, savukārt, sazinās ar klientu, lai saskaņotu ērtu sašķidrinātās gāzes piegādes laiku.

Sistēmas ierīkošanas process kopumā aizņem aptuveni vienu mēnesi, un tas sastāv no pieciem pamatetapiem:

 • Tāmēšana – projekta sākumposmā tiek izvērtēta projekta materiāli tehniskā puse un sastādīta orientējoša tāme
 • Projekta izstrāde – šajā posmā notiek sistēmas projektēšana, projekta izstrāde un gazifikācijas projekta apstiprināšana būvvaldē
 • Sistēmas uzstādīšana – divu līdz trīs dienu laikā kopš brīža, kad projekts apstiprināts būvvaldē, tiek veikti sistēmas uzstādīšanas darbi
 • Sistēmas iedarbināšana – tā nepieciešama, lai pārbaudītu sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas darbspējīgumu
 • Objekta nodošana ekspluatācijā – šis pēdējais projekta etaps norisinās, pasūtītājam klātesot un abām iesaistītajām pusēm parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.

Sašķidrinātās gāzes apkures priekšrocības

Ērti lietot

Būtiskākā sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas priekšrocība ir tās lietošanas ērtums.

Ir pierasts uzskatīt, ka, līdz ko nav pieejama centrālā dabasgāzes apkure, alternatīvajai apkures sistēmai nāksies pamatīgi pievērsties un veltīt daudz laika ikdienā.

Gluži pretēji – vienīgais, kas jāizdara, uzsākot lietot sašķidrinātās gāzes apkuri, ir – jāuzstāda sev tīkama temperatūra uz gāzes katla pārvaldes paneļa.

Pretēji cietā kurināmā apkures sistēmai, mājoklī nenāksies ierīkot īpašas atsevišķas telpas katla un kurināmā uzglabāšanai, kā arī nebūs jātērē laiks katla papildināšanai un tīrīšanai.
Viessmann apkures vadības panelis privātmājā

Drošība

Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ir pilnīgi drošas, jo tajās tiek izmantoti tikai jaunāko tehnoloģiju risinājumi.

Katra sašķidrinātās gāzes uzglabāšanai paredzētā tvertne ir aprīkota ar ventiļu sistēmu, kas mehāniski nodrošina aizsardzību: ja spiediens tvertnē pārsniedz normu, drošības ventilis samazina gāzes spiedienu (tas izmet gāzes pārpalikumus gaisā).

Sistēmā uzstādīts arī īpašs reduktors, kas regulē spiedienu gāzesvadā, pa kuru sašķidrinātā gāze tiek novadīta gāzes katlā.

Tāpat gāzes tvertnes izgatavotas no metāla, kurš ir biezāks par pieciem milimetriem, turklāt gan ārējās, gan iekšējas gāzes tvertnes sienas ir pārklātas ar īpašu pretkorozijas pārklājumu, kas nepieļauj gāzes tilpnes rūsēšanu.

Pilnīgu situācijas drošību garantē arī kvalificētie un pieredzējušie Intergaz darbinieki, kuri katrā sistēmas uzstādīšanas instancē seko stingriem drošības nosacījumiem – sākot ar gāzes tvertnes vietas izvēli līdz visiem gāzes apgādes sistēmas aktivizēšanas un regulēšanas pasākumiem.

Sistēma ir universāla

Sašķidrinātās gāzes apgādes sistēma ir universāla – tā ir milzīga priekšrocība gadījumā, ja sašķidrinātās gāzes apkure ir mājokļa pagaidu risinājums un ja plānots, ka nākotnē mājoklim būs piekļuve centralizētajai dabasgāzes maģistrālei.

Ja nākotnē mājas tuvumā plānots ievilkt dabasgāzes vadu, netraucēti būs iespējams izmantot to pašu sašķidrinātās gāzes sistēmu dabasgāzes apkures lietošanai.

Gan iekšējais, gan ārējais gāzesvads, kā arī gāzes katli abām apkures sistēmām ir pilnīgi vienādi, un vienīgais, kas mainīsies, būs kurināmā avots – gāzes veids. Tādējādi nebūs jātērē papildu līdzekļi pārmaiņas veikšanai.
Viessmann gāzes katls.

Sašķidrinātās gāzes apkure un cietā kurināmā apkure – salīdzinājums

Kaloritāte un efektivitāte

Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas nosaka apkures veida efektivitāti un arī izmaksas, ir kurināmā kaloritāte - siltuma daudzums, kas izdalās, vielai pilnībā sadegot.

Salīdzinot ar dabasgāzi un cieto kurināmo, sašķidrinātajai gāzei ir visaugstākais kaloritātes rādītājs – sadedzinot vienādu dažādo kurināmo daudzumu, sašķidrinātā gāze sadegot izdala visvairāk siltuma.

Piemēram, sadedzinot 1 kg koksnes granulu, tiek iegūts aptuveni 5,25 kW (šo rādītāju gan ietekmē koksnes granulu kvalitāte), savukārt, sadedzinot 1 kg sašķidrinātās gāzes, tiek iegūts 12,88 kW. Tādējādi, 1 kg sašķidrinātās gāzes sniedz aptuveni 2,45 reižu vairāk siltuma, nekā 1 kg koksnes granulu.

Apkures periods Latvijā ilgst aptuveni 200 dienu, taču apkures katls ar pilnu jaudu jādarbina tikai 50-60 dienas gadā. Lai uzturētu 21 ˚C temperatūru 150 m² plašā privātmājā, nepieciešams vidēji 15 000 kWh.

Daudzumu gan ietekmē dažādi faktori – cik labi māja ir nosiltināta, kāds ir griestu augstums, cik logu mājā un citi. Vairāk par faktoriem, kuri tieši ietekmē siltumzudumu mājā, varat uzzināt mūsu sagatavotajā materiālā “Faktori, kas ietekmē siltumzudumus jūsu mājā”.
Viessmann gāzes katls.

Cietā kurināmā izmaksas

Kaloritāte ir cieši saistīta ar kurināmā tiešajām izmaksām, kopā veido izpratni par potenciālo tēriņu kopainu.

Malkas apkures izmaksas lielā mērā ir atkarīgas no izvēlētā katla, savukārt, malkas katlu cena atkarīga no to jaudas un automātikas līmeņa. Katlu cena parasti ir robežās no 650 eur līdz 3200 eur. Arī koksnes granulu apkures sistēmas izmaksas atkarīgas no izvēlētā katla, un granulu katla cena vidēji ir robežās no 2600 eur līdz 6400 eur.

Gan malkas, gan koksnes apkures gadījumā vēl bez katla iegādes būs nepieciešams arī ierīkot mājā atsevišķu 6-10 m² plašu telpu apkures katlam, kā arī sausu telpu malkas vai granulu uzglabāšanai. Kā viens, tā otrs kurināmais jāuztur sauss, pretējā gadījumā malka var kļūt valga un granulas – uzsūkt sevī mitrumu.

Mitruma klātbūtne vērā ņemami pazemina kurināmā siltumatdevi, kas paaugstinās apkures izmaksas.

Cietais kurināmais un laika patēriņš

Jau iepriekš, stāstot par sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas izmantošanu, minējām, ka sistēma ir ērti lietojama un automatizēta – tā darbojas pēc principa “ieslēdz un aizmirsti”. Pēc sistēmas ierīkošanas mājoklī ir tikai jānoregulē apkures programma, kura ļauj automātisku temperatūras regulāciju atkarībā no diennakts laika un nedēļas dienas, savukārt, visu pārējo sistēma paveiks automātisku.

Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas pārraudzībai jāpatērē vien 2 stundas gadā! Šis laiks tiks patērēts tikai automātiskās apkures programmas uzstādījumu ievadīšanā, gāzes piegādes laiku saskaņošanā ar Intergaz operatoru, kā arī laika saskaņošanā gāzapgādes sistēmas ikgadējai tehniskajai apkopei.

Izmantojot cieto kurināmo, situācija ir pavisam cita – koksnes granulu un malkas apkure prasa daudz vairāk ieguldīta laika un enerģijas. Abu cieto kurināmo apkures sistēmu gadījumā nāksies tērēt laiku, lai papildinātu katlu ar malku vai granulām. Granulu katls jāpapildina vidēji reizi nedēļā, bet īpaši aukstā laikā vēl biežāk – aptuveni reizi trīs dienās.

Tāpat cietā kurināmā apkures sistēma prasa papildu apkopi – nāksies tērēt laiku arī, lai iztīrītu katlu no pelniem, kas paliek pāri pēc kurināmā sadegšanas. Pat izmantojot augstākās kvalitātes koksnes granulas, kas izgatavotas no cietāka koka, pelnu īpatsvars joprojām būs ne mazāks par 0,5% - sadedzinot vienu tonnu granulu, veidosies aptuveni 5 kg pelnu, kurus nāksies tīrīt un utilizēt.

Pēc katras pelnu tīrīšanas reizes (aptuveni vienu reizi mēnesī), visdrīzāk, nāksies uzkopt arī telpa, kurā katls atrodas, jo koka granulu sadegšanas procesā radušies pelni sastāv no ļoti sīkiem putekļiem. Tie katla tīrīšanas laikā mēdz nosēsties uz visām telpā esošajām virsmām. Skaitliski malkas vai granulu apkures sistēmas uzturēšana prasīs aptuveni 189 stundas gadā – teju septiņas dienas! Aprēķinot pavadīto laiku 10 gadu griezumā, tiks iztērētas aptuveni 1890 stundas jeb 78 dienas! Vai šo laiku nevarētu pavadīt lietderīgāk?
Viessmann gāzes katls.

Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas izmaksas

Viessmann gāzes katls.

Uzstādīšanas izmaksu aprēķināšana

Katra sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas projekta izmaksas tiek aprēķinātas individuāli.

Lai saskaņotu projektu un uzstādītu apkures sistēmu ar gāzes tvertni, jāņem vērā konkrēti nosacījumi par gāzes tvertnes novietojumu gazificējamā objekta teritorijā. Viens šāds nosacījums paredz, ka gāzes tilpnei jāatrodas vismaz 4 metru attālumā no ēkas, tāpēc var atšķirties izmaksas, kas saistītas ar izejmateriāliem gāzesvada ierīkošanai no gāzes tvertnes līdz gazificējamam objektam.

Tāpat katram projektam atkarībā no paredzamā gāzes patēriņa individuāli tiek izvēlēta atbilstošākā tilpuma gāzes tvertne – tāda, kurā gāzes krājumi pietiks visai apkures sezonai. Gāzes tilpnes cena vidēji ir no 1750 eur līdz 2670 eur – cena atkarīga gan no gāzes tvertnes tilpuma, ka tipa – pazemes vai virszemes.

Tādējādi, lai precīzi aprēķinātu sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošanas izmaksas, ieteicams pieteikt bezmaksas izbraukumu – konsultāciju, uz kuru objektā ieradīsies kvalificēts uzņēmuma Intergaz speciālists, veiks visus nepieciešamos mērījumus un ieteiks optimālo apkures sistēmas komplektāciju Jūsu mājoklim.

Bezmaksas izbraukumu iespējams pieteikt arī zvanot pa tālruņa numuru 20001804.

Gāzes izmaksas apkures sezonā

Papildus sistēmas uzstādīšanas izmaksām, aprēķinot ar gāzes apkures sistēmu saistītās izmaksas, protams, jāņem vērā arī paša gāzes patēriņa izmaksas apkures sezonā.

Lai aprēķinātu nepieciešamo sašķidrinātās gāzes patēriņu, jāliek lietā šī formula: ((169,95/12,88)/0,98) * jūsu mājas platība * cena par vienu kilogramu sašķidrinātās gāzes.

 • 169,95 kW ir nepieciešamais siltumenerģijas daudzums 1 m² piekurināšanai un ūdens uzsildei (gadā)
 • 12,88 kW/kg – sašķidrinātās gāzes (propāna) pastāvīgā siltumspēja
 • 0,98% - gāzes apkures katla lietderības koeficients.

Summu, tādējādi, visvairāk ietekmēs apkurināmās platības izmērs. Jāņem vērā, ka šis aprēķins attiecas tikai uz mājas apkurināšanu un ūdens uzsildi – papildu gāze var tikt patērēta arī ēdiena pagatavošanai uz gāzes plīts.

Papildus šiem faktoriem gāzes patēriņā būtisks ir arī mājas iedzīvotāju skaits, griestu augstums, logu skaits un izvēlētā telpu temperatūra.

Kur vērsties, lai pakonsultētos par sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas uzstādīšanu?

SIA “Intergaz” nodrošina pilnu pakalpojumu spektru attiecībā uz sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas uzstādīšanu: projektēšanu, projekta saskaņošanu, uzstādīšanu un sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas tālāko tehnisko apkalpošanu.
 • Iespaidīga pieredze – Uzņēmums Intergaz ir ierīkojis vairāk nekā 3785 autonomās gāzes apgādes sistēmas gan privātmājās un kotedžu ciematos, gan lielos ražošanas objektos.
 • Pašiem savas montāžas brigādes – Uzņēmuma Intergaz kvalificētie speciālisti veic visus darbus, sākot ar gāzes apgādes sistēmas ierīkošanu un nodošanu ekpluatācijā līdz pat sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas servisa pakalpojumiem.
 • Bez starpniekiem – Mums ir pašiem savs gāzes terminālis, noliktavu komplekss, kvalificēti štata darbinieki un pilns nepieciešamā aprīkojuma klāsts sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošanai.
 • Strādājam visā Latvijā – Ierīkojam sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas jebkurās, pat grūti sasniedzamās vietās Latvijā.

Pasūtīt kvalificēta speciālista bezmaksas vizīti objektā var, zvanot uz bezmaksas tālruni 20001804 vai aizpildot kontaktu formu sadaļā Kontakti.

Atsauksmes par sašķidrinātās gāzes apkures sistēmu

Ātrās saites
Seko mums
Birojs Daugavpilī
Vaļņu iela 30,
Daugavpils, LV-5401
Birojs Rīgā
Lielirbes iela 1,
Rīga, LV-1046
20001804
Rekvizīti
INTERGAZ SIA
LV51503023031
Vaļņu iela 30, Daugavpils, LV­5401, LVA
AS BluOr Bank
CBBRLV22
LV57CBBR1126356400010
SWIFT: CBBRLV22
© Intergaz 2023. Visas tiesības ir aizsargātas
Bezmaksas tālrunis: 20001804