1804 Bezmaksas tālrunis
Uzdot jautājumu
Mēs jums atbildēsim 3 stundu laikā

Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA “INTERGAZ”, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir SIA „INTERGAZ”, reģistrācijas numurs: 51503023031, juridiskā adrese: Vaļņu iela 30, Daugavpils, LV-5401.

SIA ”INTERGAZ” apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamas personas datu aizsardzības likumus — vispārēju datu aizsardzības regulu un citus normatīvos aktos, ja tādi ir piemērojāmi datu apstrādei.

Šajā Privātuma politikā ir izklāstīta mūsu informācijas apstrādes prakse saistībā ar tīmekļa vietni www.intergaz.lv un citiem pakalpojumiem, ko mēs nodrošinām lietotājiem (turpmāk tekstā kopā saukti “Pakalpojumi”). Mēs neizpaudīsim jūsu personas datus citām personām, izņemot šajā Privātuma politikā minētajos gadījumos.

Jūsu sniegto personas informāciju Latvijā mēs apstrādāsim saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgo datu aizsardzības regulu). SIA “INTERGAZ” ir reģistrēta Latvijas komercreģistrā (reģ. Nr. 51503023031). Latvijā pakalpojumus sniedz SIA “INTERGAZ”, kas vienpersoniski atbild par jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Kā ar mums sazināties

Ja jums ir jautājumi par to, kā mēs vācam, glabājam un izmantojam jūsu personas informāciju un datus, lūdzu, sazinieties ar mums kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • rakstiet mums uz e-pasta adresi ig@intergaz.lv;
 • rakstiet mums uz šādu pasta adresi (ar norādi “Par privātumu”): SIA “INTERGAZ”, Vaļņu iela 30, Daugavpils, LV-5401.

SIA “INTERGAZ” pakalpojumi

Izmantojot Pakalpojumus, jūs varat aplūkot SIA “INTERGAZ”, piederošo un to nodrošināto informāciju un saturu. Pakalpojumi var ietvert arī trešo personu sniegtu informāciju, kas tiek izplatīta, pamatojoties uz licenci, atļauju vai cita veida vienošanos ar SIA “INTERGAZ”. Šajā Privātuma politikā ar vārdu “mēs” attiecīgā locījumā tiek apzīmēts SIA “INTERGAZ”

Informācijas sniegšana un pakalpojumu izmantošana

Jūs varat izmantot daļu Pakalpojumu, nesniedzot mums personas datus vai individuāli identificējamu informāciju. Jūs varat arī iestatīt savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumus tā, lai nepieļautu noteiktus izsekošanas vai reģistrēšanas līdzekļus. Ja tā darāt, Pakalpojumi jums var būt mazāk funkcionāli.

Reizēm jūs varat izvēlēties mums sniegt personīgi identificējamu informāciju. Piemēram, jums var būt vēlēšanās reģistrēties, izdarīt pirkumus, lasīt rakstus un aplūkot informāciju, saņemt e-pasta vēstules no mums, saņemt ielūgumus uz pasākumiem vai piedalīties īpašās akcijās. Ja jūs reģistrējaties pakalpojumu izmantošanai vai veicat darījumus ar tīmekļa vietnes www.intergaz.lv, mēs vāksim informāciju par jūsu darījumiem un citām darbībām. Mums ir nepieciešama noteikta informācija no jums, lai pēc vajadzības reģistrētu un autentificētu jūs, apstrādātu jūsu pieprasījumus, kā arī nosūtītu jums piedāvājumus vai slēgt pakalpojuma līgumus.

Ievērojot minēto, jūsu personas datu iesniegšana mums ir brīvprātīga. Taču, ja jūs tos nesniegsiet, mēs nevarēsim sasniegt Privātuma politikā norādītos mērķus. Gadījumos, kad jūsu personas dati tiek apstrādāti uz jūsu piekrišanas pamata, savu piekrišanu personas datu apstrādei jūs varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību.

Mūsu ievācamās informācijas veidi un tās izmantošana

Mēs varam vākt informāciju, ko jūs brīvprātīgi sniedzat mums, kā arī vietnes apmeklējumu datus, kā aprakstīts turpmāk.

Personīgi identificējama informācija, ko jūs iesniedzat

Personīgi identificējama informācija ietver jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, piegādes adreses, kā arī pastāvīgu identifikatoru (piemēram, sīkfailā ietvertu klienta numuru), kas saistīts ar personīgi identificējamu informāciju, kā arī citu informāciju, ko jūs varat mums sniegt brīvprātīgi. Šādu jūsu sniegtu personīgi identificējamu informāciju mēs vācam:

 • lai atbildētu uz jūsu informācijas pieprasījumiem;
 • lai sniegtu jūsu pieprasīto Pakalpojumu, tajā skaitā apstrādātu tiešsaistes pirkumus un nosūtītu jums gāzes balonus;
 • lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības;
 • lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, tostarp novērstu nelikumīgas darbības;
 • lai analizētu un uzlabotu mūsu darbību;
 • lai risinātu strīdus un pretenzijas;
 • lai uzturētu jūsu klienta kabinetus;
 • lai atlasītu un veidotu jums piemērotus gāzes balonu vai akcijas piedāvājumus;
 • lai novērtētu mūsu darbu un sniegtus jums pakalpojumus;
 • lai organizētu un īstenotu konkursus un akcijas;
 • ja esat pieteicies jaunumu saņemšanai - nosūtītu jums uz e-pastu vai tālruni (sms veidā) informāciju par jauniem SIA “INTERGAZ” produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem, pasākumiem un citām uzņēmuma aktualitātēm.

Lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību, mēs īstenosim atbilstošus pasākumus, lietojot Klienta kabinetu, lai pārbaudītu jūsu identitāti, piemēram, pieprasīsim paroli un lietotāja ID, pirms dosim piekļuvi jūsu datiem. Mēs cenšamies aizsargāt lietotāju personīgo informāciju un privātumu, tomēr nevaram garantēt nevienas jūsu tiešsaistē izpaustās informācijas drošību, un jūs to darāt uz savu risku.

Vietnes apmeklējumu dati

Vietnes apmeklējumu dati ir ar personas identitāti nesaistīta informācija par tīmekļa vietnes lietošanas veidu. Mēs izmantojam anonīmus datus par darbībām tiešsaistē, lai labāk saprastu, kā cilvēki izmanto mūsu pakalpojumus. Šajā nolūkā mēs varam izmantot apkopotu anonīmu trafika informāciju par darbībām tiešsaistē un informāciju no trešajām personām, lai izsekotu lietošanas tendences un tā uzlabotu pakalpojumus. Mēs varam vākt informāciju par:

 • datumu un laiku, kad jūs piekļūstat Klienta kabinetam;
 • jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, mobilo sakaru operatoru vai datu pakalpojumu sniedzēju;
 • jūsu interneta protokola (IP) adresi;
 • jūsu skatītajām lapām;
 • jūsu iegādātajām un aplūkotajām precēm;
 • saitēm, uz kurām jūs klikšķināt;
 • izmantotajiem līdzekļiem;
 • to, kad un kā jūs saistāties ar Pakalpojumiem;
 • saturu, attēliem un reklāmām, ko jūs atlasāt;
 • to, kā jūs nokļuvāt pie Pakalpojumiem un kurp dodaties, kad beidzat tos izmantot.

Lielākā daļa vietnes apmeklējumu dati tiek vākti, izmantojot datu vākšanas rīkus, piemēram, tīmekļa bāksignālus, sīkdatnes, iegultas tīmekļa saites un citu programmatūru (turpmāk tekstā kopā saukti “Datu vākšanas rīki”). Datu vākšanas rīki parasti ir sīki datu faili vai programmatūra, kas tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu un glabājas jūsu datora vai mobilās ierīces cietajā diskā. Lielāko daļu pārlūkprogrammu un attēlošanas programmu var iestatīt tā, lai tās informētu jūs, kad tiek izmantoti Datu vākšanas rīki vai kad uz jūsu datoru vai personālo sakaru ierīci tiek nosūtīta cita izsekošanas programmatūra. Tās arī piedāvā jums opciju, kas ļauj atteikties no šādiem Datu vākšanas rīkiem. Tomēr atteikums atļaut Datu vākšanas rīku izmantošanu dažkārt var liegt jums iespēju piekļūt noteiktiem pakalpojumu apgabaliem vai līdzekļiem vai negatīvi ietekmēt to attēlošanu vai funkcionēšanu.

Datu vākšanas rīki var saglabāt informāciju jūsu iepirkumu grozā un atļaut mums sasaistīt jūsu Pakalpojumu izmantošanu ar citu informāciju par jums, tostarp jūsu personas datiem. Mēs to varam darīt, lai uzlabotu un individualizētu jūsu ērtības, izmantojot Pakalpojumus, un lai palīdzētu atrisināt problēmas, ar kurām jūs varat saskarties, izmantojot Pakalpojumus.

Informācijas apstrādes tiesiskais pamats

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6.panta pirmās daļas (a) punkts (jūsu piekrišana);
 • VDAR 6.panta pirmās daļas (b) punkts (līguma izpilde);
 • VDAR 6.panta pirmās daļas (c) punkts (juridiska pienākuma izpilde);
 • VDAR 6.panta pirmās daļas (f) punkts (mūsu vai trešo personu leģitīmas intereses);
 • ja esat pieteicies jaunumu saņemšanai - Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta pirmā daļa (jūsu piekrišana).

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu darbības, tostarp Pakalpojumu uzlabošana, mūsu likumīgo interešu aizsardzība, piedalīšanās komerciālos darījumos un SIA “INTERGAZ” produktu tirdzniecības veicināšana

Informācijas nodošana

SIA “INTERGAZ” bez jūsu piekrišanas neizpaudīs nekādu personīgi identificējamu informāciju trešajām personām. Izņēmums ir šādi gadījumi.

 • SIA “INTERGAZ” ar savākto informāciju var dalīties ar saviem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem. Ja dalīsimies ar informāciju par jums, mēs pieprasīsim attiecīgajām trešajām personām rīkoties ar to atbilstoši šai Privātuma politikai un neizpaust vai neizmantot jūsu personīgi identificējamo informāciju citiem mērķiem kā vien pakalpojumu sniegšanai jums vai SIA “INTERGAZ” labā.
 • Mēs savākto informāciju, arī personīgi identificējamu informāciju, varam izpaust trešajām personām likumā noteiktajos gadījumos. Piemēram, mēs varam izpaust informāciju uzraudzības iestādēm un tiesībsargājošajam iestādēm pēc to oficiāla pieprasījuma.

SIA “INTERGAZ” neatbild par tās informācijas aizsardzību, ko jūs sniedzat citās tīmekļa vietnēs. Jums ir jāapzinās, ka tad, ja jūs brīvprātīgi izpaužat personīgi identificējamu informāciju citās lietojumprogrammās un tīmekļa vietnēs, to var savākt un izmantot citas personas un līdz ar to jums var sākt pienākt nevēlami ziņojumi.

Klienta datu apstrādes vieta

Klienta dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā un/vai Eiropas Ekonomiskajā zonā.

Datu glabāšana

Jūsu personas dati tiks saglabāti tik ilgi, kamēr tas nepieciešams Privātuma politikā minētajiem nolūkiem. Administratīvā procesa vai tiesvedības gadījumā mēs glabāsim jūsu personas datus līdz šāda procesa vai tiesvedības beigām. Ja tiesību akti nosaka pienākumu glabāt jūsu personas datus, mēs ievērosim attiecīgo tiesību aktu prasības.

Informācijas drošība

Ikreiz, kad jūs ieejat vietnes apgabalā, kur atrodas sensitīva informācija, vai kur jāievada šāda informācija, jūsu pārlūkprogrammas adrešu joslā parādīsies slēdzenes ikona, norādot, ka lapa ir droša. SIA “INTERGAZ” drošligzdu slāni (SSL) un privātās sakaru tehnoloģijas drošības standartus, ko atbalsta Microsoft Internet Explorer 4.0 vai jaunāka versija un citas populāras pārlūkprogrammas. SSL kodē jūsu personas informāciju, šifrējot kredītkartes numuru, vārdu, adresi, telefona numuru, personas kodu un jūsu paroli, lai tos nevarētu nolasīt nepilnvarotas personas.

Kaut arī mēs nodrošinām šifrēšanas tehnoloģijas un īstenojam citus pamatotus drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

Mēs esam izveidojuši noteiktas fiziskas, tehnoloģiskas un pārvaldības procedūras, lai aizsargātu mūsu vākto personīgi identificējamo informāciju. Tomēr šīs procedūras negarantē to, ka informācija būs droša pret zādzībām vai ļaunprātīgu izmantošanu.

Ziņojumi

SIA “INTERGAZ” laiku pa laikam var sazināties ar jums par tādām tēmām kā jūsu darījumi un jūsu konta administrēšana, būtiski grozījumi mūsu Noteikumos un šajā Privātuma politikā, kā arī, ja esat tam piekritis — aktuālie projekti, īpašie piedāvājumi, pakalpojumu piedāvājumi, paziņojumi par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, konkursi. Ja esat piekritis šādu ziņojumu saņemšanai, taču kādā brīdī izlemjat, ka vairs nevēlaties saņemt šādus ziņojumus, jūs varat atteikties no to saņemšanas vienā no šādiem veidiem:

 • izvēlieties saiti “atteikties” vai “izrakstīties” vai izpildiet atteikšanās instrukcijas, kas var būt ietvertas šādā ziņojumā;
 • konkrētā gadījumā atgriezieties tīmekļa lapā (-ās) vai Pakalpojumā, kur jūs sākotnēji reģistrējāt sev vēlamās priekšrocības, un izpildiet atteikšanās instrukcijas;
 • rakstiet mums uz e-pasta adresi ig@intergaz.lv. Norādiet savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī norādi, ka ziņojumus vairs nevēlaties saņemt.

Lūdzu, ievērojiet: ja atsakāties no ziņojumu saņemšanas, tas var ietekmēt Pakalpojumus, ko esat izvēlējies saņemt no mums.

Hipersaites un atsauces

Citās tīmekļa vietnēs, kas pieejamas līdz ar Pakalpojumu izmantošanu (ar hipersaišu un reklāmu starpniecību vai citādi), ir savas privātuma, kā arī datu vākšanas, izmantošanas un izpaušanas politikas. Lūdzu, pirms lietošanas iepazīstieties ar to noteikumiem un privātuma politikām. Mēs nepārbaudām trešo personu privātuma politikas vai lietošanas noteikumus, un mēs neatbildam par to privātuma ievērošanas praksi, sniegto pakalpojumu pieejamību vai uzticamību vai par to satura precizitāti vai pilnīgumu.

Bērnu privātums

Mēs apzināti nevācam vai neizplatām personīgi identificējamu informāciju no personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem. Ja esat viens no vecākiem vai aizbildnis personai, kas ir jaunāka par 18 gadiem, un uzskatāt, ka mēs esam ieguvuši personīgi identificējamu informāciju pretēji šai politikai, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu, lai mēs varētu izdzēst šādu informāciju.

Jūsu tiesības

Jums, kā datu subjektam, ir šādas tiesības:

 • prasīt savu datu labošanu;
 • iebilst savu datu apstrādei, ja datu apstrāde ir pamatota ar INTERGAZ leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu mārketinga mērķiem;
 • prasīt savu datu dzēšanu;
 • pieprasīt ierobežot savu apstrādi;
 • saņemt informāciju, vai INTERGAZ apstrādā datus, ja apstrādā, tas arī piekļūt tiem;
 • saņemt savus datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti;
 • atsaukt savu piekrišanu savu datu apstrādei;
 • netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmuma pieņemšanai, tai skaitā;
 • tiesības uz savu datu pārnesamību, t.i., tiesības saņemt datus, ko esat mums sniedzis, kā arī pārsūtīt tos citam datu pārzinim, kad tas tehniski ir iespējams, atbilstošo normatīvajos aktos noteiktajam.

Profilēšana un automatizēto individuālo lēmumu pieņemšana

Lai nodrošinātu mārketinga pasākumus, veicam klienta izpēti un analīzi (profilēšanu), pamatojoties uz mūsu rīcībā esošajiem datiem par Jums.

Piedāvājums noslēgt pakalpojuma līgumu var būt balstīts uz automatizēti pieņemtu individuālu lēmumu (t.i., bez fizisku personu iesaistes). Automatizēta lēmumu pieņemšana dod Jums iespēju saņemt atbildi pēc iespējas ātrāk, tomēr gadījumā, ja Jūs uzskatāt, ka automatizēti pieņemts lēmums nav pamatots, tad Jums ir tiesības lūgt šāda lēmuma pārskatīšanu. Gadījumā, ja, Jūsuprāt, lēmumā nav ņemti vērā kādi nozīmīgi apstākļi, aicinām iesniegt mums papildus informāciju un pamatojošos dokumentus par šādiem apstākļiem. Mēs rūpīgi izvērtēsim Jūsu lūgumu un sniegsim atbildi.

Nobeiguma noteikumi

Uz Klienta pieprasījumu/iesniegumu SIA “INTERGAZ” atbild ne vēlāk kā mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ snieg atbildi Klientam viena mēneša laikā nav iespējams, piemēram, ir nepieciešams precizēt informāciju vai veikt detalizētāku izpēti, tad SIA “INTERGAZ” ir tiesības pagarināt atbildes sniegšanas termiņu, par ko Klientam tiks paziņots.

Strīdus, kas saistīti ar Klienta datu apstrādi, risinām sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt sarunu ceļā, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv) vai prasību piekritīgajā Latvijas Republikas tiesā.

Privātuma politikas spēkā esamība un grozīšana

Šī Privātuma politika ir spēkā no 2018. gada 25.maija. Šī privātuma politika attiecas uz visu SIA “INTERGAZ” Klientu un citu fizisku personu datu apstrādi, pat ja tiesiskās attiecības ar klientu vai citu fizisko personu nodibinātas pirms šī dokumenta stāšanās spēkā.

Ņemot vērā, ka SIA “INTERGAZ” pastāvīgi pilnveido Klientam sniegtos pakalpojumus, SIA “INTERGAZ” var vienpusēji mainīt un papildināt šī privātuma politiku, ciktāl normatīvie akti nenosaka citādi. Aktuālā privātuma politikas redakcija ir pieejama www.intergaz.lv mājaslapā. Jebkuri grozījumi šajā Privātuma politikā stāsies spēkā to publicēšanas dienā.