1804 Bezmaksas tālrunis
Uzdot jautājumu
Mēs jums atbildēsim 3 stundu laikā

Drošība un aizsardzība - Intergaz

SIA “INTERGAZ” ir uzņēmums, kas veic darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām, kas rada vai var radīt kaitējumu videi, cilvēka dzīvībai un veselībai. Sakarā ar to ir izstrādāts dokuments – Drošības pārskats, kas ietver informāciju par izmantotām ķīmiskām vielām, to bīstamību, tehnoloģisko iekārtu un procesu aprakstu, rūpniecisko avāriju risku un seku izvērtējamu, ka arī to novēršanas kartību un riska samazināšanas pasākumiem.

Atbilstoši 01.03.2016 Ministru kabineta noteikumu “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 57. pantam Drošības pārskats ir brīvi pieejams sabiedrībai. Katrs var iepazīties ar to darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 pēc adreses Vaļņu 30, Daugavpils iepriekš saskaņojot vizītes laiku pa tālruni (+371) 266-47-094.

Tā kā SIA “INTERGAZ” ir ķīmisko vielu un maisījumu piegādātājs, saskaņā ar REACH regulas 31. panta 1. punktu mēs nodrošinam klientus ar drošības datu lapām gāzēm: propānam un propān-butāna maisījumam. Lapas ir ielādējamas PDF formātā.